8 Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.