7 Die den geringe uit het stof opricht, en den nooddruftige uit den drek verhoogt;