7 Beef, gij aarde! voor het aangezicht des Heeren, voor het aangezicht van den God Jakobs;