6 Gij bergen, dat gij opsprongt als rammen? gij heuvelen! als lammeren?