18 Maar wij zullen den HEERE loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Hallelujah!