12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?