19 In de voorhoven van het huis des HEEREN, in het midden van u, o Jeruzalem! Hallelujah!