2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen.