9 Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen der levenden.