7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan.