115 Wijkt van mij, gij boosdoeners! dat ik de geboden mijns Gods moge bewaren.