126 Het is tijd voor den HEERE, dat Hij werke, want zij hebben Uw wet verbroken.