124 Doe bij Uw knecht naar Uw goedertierenheid, en leer mij Uw inzettingen.