130 De opening Uwer woorden geeft licht, de slechten verstandig makende.