132 Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen.