160 Het begin Uws woords is waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht Uwer gerechtigheid.