164 Ik loof U zeven maal des daags, over de rechten Uwer gerechtigheid.