166 O HEERE! ik hoop op Uw heil, en doe Uw geboden.