44 Zo zal ik Uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos.