45 En ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb.