47 En ik zal mij vermaken in Uw geboden, die ik liefheb.