52 Ik heb gedacht, o HEERE! aan Uw oordelen van ouds aan, en heb mij getroost.