53 Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen, die Uw wet verlaten.