79 Laat hen tot mij keren, die U vrezen, en die Uw getuigenissen kennen.