80 Laat mijn hart oprecht zijn tot Uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd worde.