8 Ik zal Uw inzettingen bewaren; verlaat mij niet al te zeer.