10 Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.