2 Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!