3 Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;