6 De HEERE zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof.