3 Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; des buiks vrucht is een beloning.