4 Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd.