6 En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israel!