3 Israel hope op den HEERE van nu aan tot in der eeuwigheid.