1 Een lied Hammaaloth. O HEERE! gedenk aan David, aan al zijn lijden;