10 Die veel volken sloeg, en machtige koningen doodde;