8 Die de eerstgeborenen van Egypte sloeg, van den mens af tot het vee toe.