17 Oren hebben zij, maar horen niet; ook is er geen adem in hun mond.