19 Gij huis Israels! looft den HEERE; gij huis Aarons! looft den HEERE.