4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israel tot Zijn eigendom.