2 Gij, die staat in het huis des HEEREN, in de voorhoven van het huis onzes Gods!