2 Looft den God der goden; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.