3 Looft den Heere der heren; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.