25 Die allen vlees spijs geeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.