26 Looft den God des hemels; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.