5 En zij zullen zingen van de wegen des HEEREN, want de heerlijkheid des HEEREN is groot.