5 Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard; want God is bij het geslacht des rechtvaardigen.