6 Gijlieden beschaamt den raad des ellendigen, omdat de HEERE zijn Toevlucht is.