3 Die veel kwaads in het hart denken, allen dag samenkomen om te oorlogen.