3 HEERE! zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen.